SV Sibbe

Voetbalvereniging sinds 1938
Skip navigatie.

1       Algemeen

1.1    Iedereen die lid is van de vereniging Sibbe dient andere leden, trainers, leiders bezoekende verenigingen en andere bezoekers te respecteren, op een correcte wijze te behandelen en als goede gastheer te ontvangen.

1.2    Consumeren: tijdens de wedstrijden mag alcoholische drank alleen in de kantine geconsumeerd worden.

1.3    Overige dranken mogen alleen in plastic bekers buiten de kantine geconsumeerd worden. Dus geen glaswerk mee naar buiten nemen.

1.4    Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt

1.5    Overschrijvingen: deze worden alleen verleend indien diegene die overschrijving wil, alle ter beschikking gestelde materialen heeft ingeleverd, denk hierbij aan:

o       Trainingspakken, Jassen, Tassen, etc.

o       Daarnaast dienen personen die overschrijving willen alle financiële verplichtingen te hebben voldaan.

o       In tegenstelling tot wat de KNVB voorschrijft beperkt zich dit niet alleen tot contributie en boetes, maar ook schulden in de kantine en kosten van materialen die in bruikleen zijn gegeven en niet worden ingeleverd.

o       De kosten die in rekening worden gesteld van niet ingeleverde materialen, zijn de kosten van de nieuwwaarde van betreffende materialen.

2       Gebruik accommodatie

2.1    Een ieder die gebruikt maakt van de accommodatie dient geen vernielingen aan te richten.

2.2    Kleedlokalen: in de kleedlokalen mogen geen voetbalschoenen worden schoongemaakt dat dient men buiten de kleedlokalen te doen.

2.3    Douches: in verband met de hygiëne mogen douches alleen gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn. Het is verboden schoenen en of kleding in de douches schoon te maken.

2.4    Kantine: de tassen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen worden neergezet op een zodanige correcte wijze, zodat bij calamiteiten geen ongelukken door de tassen kunnen gebeuren.

2.5    De Kantine mag niet met voetbalschoenen betreden worden.

3       Gebruik materialen

3.1    Alle materialen die gebruikt worden dienen op een correcte manier te worden gebruikt

3.2    Doelen bij pupillenwedstrijden dienen op juiste wijze te worden vastgezet

4       Lenen materialen

4.1    Voor alle materialen die door de vereniging ter beschikking worden gesteld, dient ieder lid de regels van goed huismeesterschap in acht te nemen.

4.2    Materialen die ter beschikking gesteld worden, mogen alleen voor verenigingsdoeleinden gebruikt worden. Het is absoluut niet toegestaan om tassen, trainingspakken, etc. voor andere (zoals school en of werk) dan verenigingsactiviteiten te gebruiken.

4.3    Indien een lid stopt of de vereniging Sibbe verlaat dient hij alle ter beschikking gestelde materialen in te leveren. Indien dit niet gebeurt, zullen de sancties volgen zoals gesteld in artikel 1.5

Onze sponsoren

Vriendenloterij

@SVSibbe volgen

Lid worden

Ons voetbal